OM Project AB

Vi på OM Project driver uppdrag på ett strukturerat sätt med klar metodik.

Det innebär att utnyttja kända modeller/idéer och anpassa dem till det aktuella uppdraget.

Den samlade kunskapen och erfarenheten som projektledare,
chefer och beställare kombinerat med beprövade arbetssätt och
vår ambition, gör att vi alltid levererar på bästa sätt.

Vår huvudsakliga erfarenhet finns inom kompetensområdena:

• Kvalitetssystem
Informationssystem/Automation
Supply Chain Management
Förändring & Förbättringar

Project Management
Some advice to you