Lean Sigma utbildning tillsammans med LXI

Finns med olika inriktning från allmän introduktion till specifika verktyg runt värdeskapande,
hur man fokuserar verksamheten, mätetal etc.