Projektgenomgång/status/lärande

• Genomgång av önskvärd status & förväntningar.

• Feedbackinsamling & review av dokumentation/idéer/arbetssätt mm.

• Workshops & sammanställning av status, nästa steg mm.