Strukturerad problemlösning, t. ex. ”Root Cause Analysis”

• Identifiering & definition av problemet.

• Intervjuer & datainsamling steg 1.

• Workshop med nyttjande av rätt verktyg (5 W, fiskben etc.).

• Konfirmering & ev. ny datainsamling samt avrapportering.