OM Projects metodik

Vår styrka är att både kunna driva projekt och ta in Lean-verktyg som stöd och att göra förändringar/förbättringar drivna i ett projektformat.

Vi applicerar sedan detta förhållningssätt på olika uppdrag främst inom våra stora kompetensområden men även utanför dessa.

Project Lean Six Sigma