Projektledning & stöd

OM Project följer PMI metodik och kombinerar denna med lång erfarenhet från att beställa, driva och slutföra projekt.
Detta innebär att uppdrag drivs säkert och effektivt mot uppställda mål.

Vi har stor vana att hantera komplexa sammanhang, omfattande budgetar
(upp mot 100 MSEK), stränga kvalitetskrav från t. ex. GMP och synpunkter från olika intressenter.

Referensuppdrag:

Validering pilot plant utrustning + tillverkning för klinikstudie
Ledarskapet var här särskilt viktigt för att på kort tid och med många aktiviteter att samordna och planera, lyckas slutföra hela uppdraget enligt plan. Starten av klinikstudien på utsatt tid visade ett väl genomfört projekt.