Här är några tips från OM Project till er

Några av de vanligare förbättringsområdena för ett projekt:

1. Är uppdraget tillräckligt klart och finns rätt förutsättningar?
Kan tyckas banalt men att beskriva uppdraget och andra nyckelfaktorer som resurser, budget, tider, tekniker etc. är ofta nyckeln till att alla drar åt samma håll.

2. Är förväntningarna klara och kommunicerade?
Så länge det inte är helt klart för alla vad leveransen innebär så är det förstås omöjligt att göra mottagarna nöjda.

3. Ändringarna
En annan nyckelfråga – kräver ständig vaksamhet och känslighet för om det är något som kräver inga eller stora åtgärder. Kommunikationen är här viktig! (till vem, frekvens, omfattning etc.)

4. Projektgruppen
Följer gruppdynamikens lagar och måste alltid prioriteras om gruppen inte redan från början är toppmotiverad. Alla måste höras, synas, märkas och avkrävas sina leveranser/bidrag!

5. Leveransen
Både för gruppen själv och omgivningen det centrala – på tid, rätt nivå och inom budget – låter enkelt men är oftast mycket svårt då t ex förändringar är ofrånkomliga! Hur detta säkras är projektledarens ständiga dilemma!

Advice