Förändring och förbättringar

OM Project har mångårig erfarenhet av att tillämpa Lean metodik i olika sammanhang. Det kan vara allt från att lösa ett problem vid tillverkning, göra en process snabbare eller åstadkomma stora förändringar i en organisation. Vi tar även med oss verktygen in i projekten för att driva workshops, titta på orsakssammanhang eller effektivisera en deluppgift. Inom företaget med partners finns två personer med Black Belt kompetens och ett stort antal genomförda uppdrag.

Referensuppdrag:

Lean Six Sigma uppdrag
Med hjälp av metodik och verktyg ur verktygslådan minimeras överproduktion av material och reduceras genomloppstiden drastiskt vid frisläppning av kliniskt prövningsmaterial.

Change and Improvement