Kvalitetssystem

OM Project har bred kunskap och lång erfarenhet av att införa, tillämpa och effektivisera kvalitetssystem. Det kan gälla både GXP och ISO. För mindre företag är vi specialister på att sätta upp effektiva kvalitetssystem som  ändå uppfyller höga krav. Vi erbjuder även möjligheter att integrera dokumenthantering och kvalitetssystemet.

Referensuppdrag:

Införande av kvalitetssystem på nystartade expertföretag, Adroit Science och Emmace Consulting
Utmaningen var här att kombinera formella krav med det lilla företagets möjligheter att tillämpa dessa.
Med riskhantering och en klar strategi för att fokusera på kritiska aktiviteter lyckades vi införa välfungerande system på bägge företagen varav ett till GMP nivå.