Leveransklara tjänster

OM Project AB kan erbjuda ett antal tjänster som kan kundanpassas på kort tid.
Här jobbar vi med att först definiera uppdraget och ta fram bakgrundsinformation.
Sedan följer ofta intervjuer/workshops/utbildning och uppdraget avslutas med en rapport eller ett avslutningsmöte/uppföljning.
Vi kan snabbt ta fram ett fast pris för ett paket och för nya kunder har vi introduktionserbjudanden.
Läs mer under länkarna nedan.

Tjänster

Kvalitetsgenomgång/review

Komplett kvalitetssystem (QMS)

Projektgenomgång/status/lärande

Lean Sigma utbildning tillsammans med LXI

Strukturerad problemlösning, t. ex. ”Root Cause Analysis”

Verksamhetsanalys med kundundersökning