Informationssystem/Automation

Effektiv hantering av prover, mätningar och förädling av data till resultat är centrala i många laboratoriemiljöer. Likaså är hanteringen av de dokument som genereras viktig för att effektivt kunna finna informationen och bygga kunskap. Vi har både erfarenhet och god kännedom om samtliga steg i denna process och att kvalitetssäkra de system som ingår både i FoU-miljöer och för produktion.

Referensuppdrag:

Automatisk mätutrustning i R&D & Produktion, ca 50 MSEK
Med god planering, involvering av nyckelpersoner, riktad information och rätt utbildning av första vågens användare, kunde helt ny teknik spridas till olika länder och organisationer.

Automation