Kvalitetsgenomgång, review

Ingående delar

• Genomgång av befintligt system & målkrav.

• GAP analys mot nya/önskvärda krav/standarder.

• Avrapportering med konkreta åtgärder.