Verksamhetsanalys med kundundersökning

• Check av förväntad nivå & upplevd status mot målbild.

• Intervjuer med nyckelpersoner efter uppgjort mönster.

• Ev. workshop beroende på omfattning mm.

• Summering och återrapportering.