Supply Chain Management

Materialhantering kan bli både kostsamt och komplex. Vår styrka ligger i att tillvarata skilda krav och sy ihop olika alternativ till en bra slutlösning. Scenarioplanering och riskanalys är områden inom Supply Chain Management där vi har stor kunskap och lång erfarenhet.

Referensuppdrag:

Start av ny gruppering på ny ort med ny arbetsmodell
För denna nya organisation inom SCM var det centralt att klargöra arbetsformer, men också säkerställa att alla partners förstod och arbetade efter samma nya modell. Information, uppföljning och feedback säkerställde att det nya arbetssättet hade införts för alla berörda parter.

Supply Chain Management