Komplett kvalitetssystem (QMS)

Finns möjlighet att göra hela dokumentationen elektroniskt i SharePoint – utförs i samarbete med QAdvis.

• Definiera målbild/system och dagens arbetssätt.

• Utarbetande av processer och genomgång av risker.

• Upprättande av QMS inklusive dokument och ev. anpassning av SharePoint.

• Stöd i ev. validering av SharePoint.

• Support vid igångsättning.